Close

  Contact Us

  2023100365-150×150

  • Kendriya Vidyalaya Sangathan
   Regional Office, Jaipur
   92, Gandhi Nagar Marg, Bajaj Nagar,
   Jaipur -302015(Rajasthan)
  • Website https://rojaipur.kvs.gov.in/
  • E-mail :- kvsjpr[at]gmail[dot]com ,kvsjpr[at]rediffmail[dot]com
  • Telephone no : Deputy Commissioner : 0141-2704572,
   Assistant Commissioner : 0141-2707149 (for Academic and Admission matters),
   Admin Officer/Finance Officer : 0141-2706548 (for Administrative & Finance matters)
  • State :- Rajasthan
  • Parliamentary Constituency :- Jaipur