Former Deputy Commissioners

DC List
Sr. No. Name From Date To Date
1 Dr. Jaideep Das 29/06/2015 10/10/2018
2 Sh. J. M. Rawat 09/04/2012 31/03/2015
3 Smt. Sandhya Rastogi 26/05/2010 31/03/2012
4 Dr. K. P. Chamola 27/07/2007 13/01/2010
5 Sh. D. K. Saini 10/08/2005 21/05/2007
6 Sh. O. S. Dave 11/06/2002 31/07/2005
7 Sh. Sanjeevan Kumar Jain 04/03/1999 31/05/2002
8 Sh. Bhagwan Chaturvedi 24/06/1998 03/03/1999
9 Sh. Rajendra Kumar Jain 09/03/1992 16/12/1997
10 Sh. Shiv Prakash Sharma 07/08/1988 31/08/1991
11 Sh. Dharampal Kharab 14/09/1984 31/12/1987